نشریات و مجلات چاپی

نشریه امان فعالیت خود را از سال ... آغاز کرده است. هم‌اکنون 319 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

وقتی آقا بیاید...(1)

آب
*مردم با آب هم مهربان‌تر می‌شوند.
*شیشه عمر غول خشکسالی می‌شکند.
*هیچ ماهی قرمزی از چشمه اش دور نمی‌افتد.
*هیچ رودخانه ای با سر و روی کثیف به دیدن دریا نمی‌رود.
*سنگریزه کف جویبارها به رهگذران چشمک می‌زنند.
*چشمه‌ها آن قدر بخشنده می‌شوند که هیچ کشاورزی برای تشنگی زمینش زانوی غم بغل نمی‌گیرد.
*دریاچه‌ای از خجالت بی آبی، خودش را مخفی نمی‌کند.
*قایقی به گل نمی‌نشیند.
*زاینده رود دیگر اصفهان را تنها نمی‌گذارد.

آخرین ویرایش
در 1394/8/13 14:08 توسط زهره رجبی شیزری

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
02188998601
تهران، خیابان انقلاب، تقاطع قدس و ایتالیا، پلاک 98
پیامک
30001366